15.03.2018 W POSZUKIWANIU NAJSTARSZEGO WINA (Kraków)

15.03.2018 w godzinach 19:00-20:30


W ciągu ostatnich kilku lat dokonano szeregu spektakularnych odkryć, które w znacznym stopniu zmieniły nasza wiedzę o początkach uprawy winorośli i produkcji wina. Temat ten jest już od pewnego czasu dość modny wśród archeologów, a także reprezentantów kilku innych dyscyplin naukowych, a nadrzędnym celem tych badaczy jest odnalezienie światowej kolebki winiarstwa. Nie jest to łatwe zadanie, gdyż materialne ślady działalności prehistorycznych winogrodników i winiarzy, najczęściej w postaci pojedynczych pestek, albo pyłków winorośli, czy też mikroskopijnych osadów wina na glinianych skorupach są bardzo trudne do zidentyfikowania podczas wykopalisk.
Przełomem w tych poszukiwaniach stały się ostatnie odkrycia z te...
renu południowej Gruzji, które potwierdziły, że już około 8 tysięcy lat temu udomowiono tam winorośl i wyrabiano wino na niemałą skalę. Co więcej, wiele wskazuje na to, że w następnych tysiącleciach wywodzący się z tych obszarów przybysze, którzy osiedlali się w różnych rejonach zachodniej Azji nauczyli tamtejsze ludy uprawy winorośli i wyrobu wina. Ślady owych prastarych kaukaskich wpływów są widoczne nawet w tradycjach winiarskich Europy. Okazuje się bowiem, że niektóre spośród najstarszych europejskich odmian winorośli są blisko spokrewnione z gruzińskimi szczepami, a tradycyjne sposoby wyrobu wina, kultywowane jeszcze pół wieku temu w niektórych miejscach naszego kontynentu wywodzą się z technologii winiarskich znanych od tysięcy lat na południowym Kaukazie.
Wspomniane odkrycia stały się możliwe w dużej mierze dzięki zastosowaniu nowatorskiej techniki badawczej, tak zwanej archeologii biomolekularnej, która łączy metody klasycznej archeologii z zaawansowanymi analizami chemicznymi i genetycznymi, sięgając niekiedy nawet do osiągnięć współczesnej kryminalistyki.
Wszystkie te wątki złożą się na opowieść o narodzinach najstarszego znanego na świecie regionu winiarskiego oraz fascynującej historii jego odkrywania.
Wykład poprowadzi Wojciech Bosak, dziennikarz winiarski, historyk sztuki, znawca tradycyjnych win gruzińskich (
http://www.winologia.pl/teksty_kwewri.htm)