12.01.2018 WINO I JEGO KONKURENCI - KONFERENCJA NAUKOWA (Warszawa)

12.01.2018 w godzinach 10:00-18:00


"Wino i jego konkurenci”
Ogólnopolska Konferencja Naukowa
12 stycznia, 2018 r., Warszawa
Klub Historii i Kultury Wina przy Oddziale Warszawskim Stowarzyszenia Historyków Sztuki
Rynek Starego Miasta 27, I piętro

9.50-10.00 Otwarcie konferencji
10.00-10.20 - dr Dorota Dias-Lewandowska, IAIE PAN, „Wino, piwo i wódka, od pożywienia do używki”
10.20-10.40 - Maciej Badowicz, UG, „Dystrybucja alkoholu w Gdańsku na początku XV wieku w świetle Das Danziger Pfundzollbuch”
10.40-11.00 - Grzegorz Zyzik, UOp, „Zdrowe cerę albo barwę ciału daje”. Syreniusz jako propagator piwa”
11.00-11.15 – Dyskusja
11.15-11.30 -Przerwa, kawa...

11.30-11.50 - dr Alina Polak-Woźniak, Muzeum Ziemi Lubuskiej, „Konflikt winiarzy z piwowarami w Zielonej Górze w 1. połowie XVIII wieku”
11.50-12.10 - Urszula Kacperczyk, AGAD, „Piwnica Stanisława Augusta Poniatowskiego w świetle źródeł archiwalnych przechowywanych w Archiwum Głównym Akt Dawnych”
12.10-12.30 - prof. Wojciech Włodarczyk, ASP w Warszawie, „Winnice i sady. O polityce Polski Ludowej wobec wina gronowego na przykładzie winnicy w Warce”
12.30-12.45 Dyskusja
12.45-14.00 – Przerwa
14.00-14.20 - dr hab. Paweł Polak, UPJPII w Krakowie, „Wino i jego obraz w twórczości polskich filozofów”
14.20-14.40 - Maciej Zaborski, UOp, „Wino w służbie liturgii, czyli słów kilka o mszalnym winie…”
14.40-15.00 - dr Iwona Kawalla-Lulewicz, Joanna Strzyżewska, Muzeum Historii Miasta Krakowa, „Z węgierskiej winnicy z krakowskiej piwnicy. Juliusz Grosse i jego winiarskie przedsiębiorstwo”
15.00-15.20 - Gabriel Kurczewski, UMK, „Zrzeszenie Winiarzy Zaprzysiężonych wobec problemu autentyczności wina mszalnego w latach 1936-1939”
15.20-15.40 - Dyskusja
15.40 - Zamknięcie konferencji, dyskusje kuluarowe