12-13.01.2017 WINO I HISTORIA -SESJA NAUKOWA (Warszawa)

12-13 styczeń 2017 rokuProgram ogólnopolskiej sesji naukowej
„Wino i historia” Klub Historii i Kultury Wina przy Oddziale Warszawskim Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa, 12-13 stycznia 2017 roku


Czwartek, 12 stycznia 2017 r.
10.00-10.10 Otwarcie sesji
10.10-10.30 mgr Justyna Rosowska - Kultura picia wina wśród ludów barbarzyńskich okresu rzymskiego na ziemiach polskich
10.30-10.50 mgr Mariya Avramova – Zastosowanie wina w medycynie starożytnej
10.50-11.10 dr Paweł Hamera - Wino i jego medyczne aspekty w świetle dziewiętnastowiecznej prasy brytyjskiej
11.10-11.25 Dyskusja
11.25-11.40 Przerwa na kawę...

11.40-12.00 ks. bp dr hab. Michał Janocha – Wino w Biblii i tradycji Kościoła
12.00-12.20 mgr Łukasz Krzyszczuk - Chrystus jako winiarz w egzegezie św. Hieronima
12.20-12.40 dr Magdalena Jóźwiak - Pijaństwo czy „rozweselenie serca”? Głos Ojców Kościoła w sprawie picia wina
12.40-12.55 Dyskusja
12.55-14.00 Przerwa
14.00-14.20 mgr Gabriel Kurczewski – Teofil Fukier i jego winiarnia
14.20-14.40 dr Dorota Dias-Lewandowska - Wina na stole Aleksandry Ogińskiej
14.40-15.00 prof. Jarosław Kita - "Maślacz, madera, xeres, chablis..." - maluszyńska piwniczka z winami hrabiów Ostrowskich
15.00-15.20 dr hab. Tomasz Łaszkiewicz - Wokół stołu na pomorskim dworze ziemiańskim w I połowie XX wieku
15.20-15.35 Dyskusja
15.35-15.50 Przerwa na kawę
15.50-16.10 prof. Andrzej Klonder – Piwo, wódka i inni konkurenci wina w Polsce nowożytnej
16.10-16.30 mgr Ewelina Sikora - Swojskość wina węgierskiego w kulturze staropolskiej i jej węgierskie echa
16.30-16.50 prof. Cezary Taracha - O sprzedaży i promocji hiszpańskiego wina w Polsce epoki nowożytnej
16.50-17.05 Dyskusja

Piątek, 13 stycznia 2017 r.
10.00-10.20 dr Filip Burno - "Święto winogrona" jako część faszystowskiej polityki spektaklu i strategii tworzenia "nowego Włocha"
10.20-10.40 prof. Cezary Król – Weintor und Weinstrasse (r. 1936)
10.40-11.00 prof. Wojciech Włodarczyk – Święto a państwo. "Obchody winobrania" w Zaleszczykach w latach 1935-1939
11.00-11.15 Dyskusja
11.15-11.30 Przerwa na kawę
11.30-11.50 dr Arkadiusz Cincio - Od sekta do wina owocowego. Zielonogórskie winiarnie w latach 1945-1955
11.50-12.10 lic. Joanna Klecha-Zygadło, lic. Joanna Marciniszyn - Tradycje zielonogórskiego winiarstwa w edukacji dzieci
12.10-12.30 mgr Dominika Zagrodzka - Czy to wina wina? - kilka słów o enoturystyce
12.30-12.45 Dyskusja
12.45 Zamknięcie konferencji