23-24.07.2016 JURAJSKI FESTIWAL SZTUKI I WINA (Olsztyn)

 
Olsztyn k/Częstochowy zaprasza do współpracy i udziału w prestiżowym, dwudniowym wydarzeniu pn. Jurajski Festiwal Sztuki i Wina. Gwiazdą Festiwalu będzie zespół Elektryczne Gitary z Kubą Sienkiewiczem.

Festiwal odbędzie się w dniach 23-24 lipca 2016 r. w centrum Olsztyna, u podnóża Góry Zamkowej. To pierwsza tego typu impreza na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, skierowana na promocję kultury winobrania, sztuki ludowej i produktów regionalnych.

Wśród wystawców znajdą się właściciele winnic oraz rękodzielnicy i artyści z kilku regionów. Patronat medialny i merytoryczny związany z tematyką winiarską sprawować będą klubowicze i redaktorzy krakowskiej grupy „Dom Wina” i największego magazynu winiarskiego „Czas Wina” oraz Gazeta Wyborcza.

Organizatorami wydarzenia są: jurajska Gmina Olsztyn i Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie.

Licząc na współpracę prosimy o kontakt z Moniką Kosielak, kierownikiem Referatu Promocji i Turystyki Gminy Olsztyn, tel. 34 32 85 076 wew. 23, mkosielak@olsztyn-jurajski.pl